Çameli ENDA Otomasyon Ölçü Kontrol Cihazları Satan Firma

Çameli ENDA Otomasyon Ölçü Kontrol Cihazları Satan Firma | +90 549 745 45 94

Çameli ENDA Otomasyon Ölçü Kontrol Cihazları Satan Firma olan Han Endüstri olarak uzman mühendis, teknik ekip ve sevkiyat personelleri ile Enda Otomasyon ürünlerinizi ayağınıza kadar yollamakta ve gerekli mühendislik hizmetlerinide vermekteyiz. Çameli ENDA Otomasyon Ölçü Kontrol Cihazları Satan Firma olan Han Endüsteri olarak her ne kadar yerimiz İstanbul//Tuzla’da olsa da Türkiye’nin her yerine Enda otomasyon ürünlerini yollamakta ve mühendislik hizmetlerimizi vermekteyiz. ENDA, endüstriyel ölçü kontrol alanında dünya standartlarında mikrokontrolör temelli cihazlar üretmektedir. Firmamız Han Endüstri ise ENDA’ nın bayiliğini yapmaktadır. Endüstri otomasyonlarında kullanacağınız ölçü kontrol cihazlarını firmamızdan temin edebilirisiniz.

Çameli ENDA Otomasyon Ölçü Kontrol Cihazları Satan Firma
Çameli ENDA Otomasyon Ölçü Kontrol Cihazları Satan Firma

Çameli Enda Proses Ölçüm, İzleme ve Kontrol Cihazları

Endüstriyel otomasyon ve proses kontrol uygulamalarının temelinde, kontrol mekanizmalarına gerekli veriyi, doğru ve güvenilir bir biçimde iletebilecek ölçüm sistemleri yer alır. Üretim esnasında kullanılacak ve üretimin veritabanının oluşmasını sağlayacak sayısal verilerin sağlıklı bir şekilde oluşturulması gerekir. Nem, sıcaklık ve basınç parametreleri birçok endüstriyel uygulamada ölçülmesi ve kontrol altına alınması zorunlu parametrelerdir. Ölçüm sistemleri, üretim için oluşturulacak veritabanı için bilgi toplanmasını sağlamaktadır.

Çameli Enda Sıcaklık Kontrol Cihazları

Sıcaklık kontrol cihazları, bir proses ya da ortam için istenen sıcaklık değerini elde etmek adına mevcut sıcaklık değerlerinin ölçülmesini ve gerekli durumlarda kontrol edilmesini sağlayan bir ölçüm cihazlarıdır. Bu cihazlar sayesinde bir ortamın ya da bir prosesin sıcaklık değerleri ölçülerek istenilen değerlerde tutulabilir. Birçok durumda sıcaklık kontrol cihazları diğer birimlere ve komponentlere bağlı olarak çalışır. Bu kontrol cihazları, yapılacak uygulamaya göre termokupl gibi farklı komponentlerle bir arada kullanılabilir. (Termokupl veya ısıl çift, bir tür sıcaklık sensörüdür.)

Çameli Enda Soğutma, Klima ve Defrost Kontrol Cihazları

Defrost kontrol cihazları, soğutma kontrolü için tasarlanmış cihazlardır. Hava soğutucuların soğuk yüzeyleri üzerinde oluşup biriken buz ve karların yok edilmesi veya eritilmesi amacıyla üretilmektedir. Defrost, cihazların verimli ve düzgün çalışmasını sağlamaktadır.

Soğuk oda kontrol cihazları; soğuk depo, oda gibi sıcaklığa bağlı olarak bozulabilen ürün bulunan alanlarda ürünlerin bozulmadan tüketiciye ulaşması için oda içerisindeki hava sıcaklığını takip ederek ürünlerin ihtiyaç duyduğu sıcaklık koşullarının oluşturulması amacıyla üretilmektedir.

Çameli Enda Nem & Sıcaklık Transmitter ve Kontrol Cihazları

Transmitter, sensörlerin algıladığı akış, sıcaklık, seviye, nem, ph gibi çevresel değişkenleri ölçerek kontrol cihazlarının anlayabileceği düşük akımlı elektriksel sinyallere dönüştüren ara ekipmandır. Nem ve sıcaklık transmitteri hata payını en aza indirgemeyi sağlar.

Nem ve sıcaklık kontrol cihazları, sıcaklığın ve nemin herhangi bir durumda çok yükselmesi ya da azalması durumlarından istenen nem ve sıcaklıkta tutulmasını sağlayan kontrol mekanizması olarak kullanılmaktadır.

Çameli Enda Dijital Potansiyometreler

Bir cihazdan geçen toplam elektrik seviyesini ayarlamak için bir potansiyometre kullanılır. Potansiyometre, mikrodenetleyicilerden geçen güç miktarını kontrol ederek, hassas elektronik cihazlardan gelen gücün sıkı kontrol altında akmasını sağlar. Dijital potansiyometre veya diğer adıyla digipot, tamamen dijital sinyallerle kontrol edilir. Kullanım sırasında, bu sinyaller, kullanıcının elektrik sinyalini kontrol etmesine izin veren bir analog çıkışa dönüştürülür. Dijital potansiyometreler tipik olarak bir bilgisayardaki merkezi işlem birimleri gibi mikrodenetleyicilerdeki analog sinyalleri modüle etmek için kullanılır.

Çameli Enda Sayıcılar ve Takometreler

Sayıcılar (counter); dijital ölçü, kumanda ve kontrol sistemlerinin en önemli elemanlarıdır. Zamanlama (frekans bölme ), zaman gecikmesi elde etme, girişteki palsleri istenilen koda dönüştürme ve bu kod bilgisini depolama, özel ardışık-sıralı kodlar üretme gibi amaçlarla kullanılırlar.

Takometreler (turmetreler); Devir kontrolü, dakika/tur ölçme ve ölçüm değerine göre dijital ve analog çıkış elde etmek için profesyonel olarak kullanılan elektronik kontrollü devir,tur ölçme cihazlarıdır.

Çameli Enda Zaman Röleleri

Zaman röleleri, gerçek zamanı baz alan ve üzerinde ayarlanan zamanı baz alarak kontak çıkışı veren elektromekanik bir cihazdır. Analog ve dijital olmak üzere iki çeşittir ve günlük ve haftalık zaman dilimlerine göre programlanabilmektedirler. Coğrafi konuma göre zamanlama kontrolü yapabilen astronomik zaman röleleri de kurulu olduğu konuma göre zamanlama da hassasiyet sağlamaktadır.

Çameli Enda Ampermetre ve Voltmetreler

Bir elektrik devresinde iki nokta arasındaki gerilimi ölçmeye yarayan alete voltmetre denir. Akım şiddeti ölçmede kullanılan aletlere ise ampermetre adı verilir. Ampermetre ve voltmetre arasındaki en büyük fark, bunların dirençleridir. Ampermetre bobinini teşkil eden tellerin direnci çok düşüktür. Böylece, ampermetre içinde geçen devre akımının tamamı buradan geçer. Voltmetre için bunun tersi geçerlidir. Voltmetrenin yüksek bir direnci vardır. Bir devreye bağlandığı takdirde, voltmetreden çok az bir akım geçer. Voltmetre bobininden geçen akım miktarı gerilim (voltaj) ile orantılıdır. Voltaj artarken, bobindeki akım da artar. Ayrıca, bir ampermetre ilgili ölçüm yerine seri bağlanır. Voltmetre ise ölçüm yerine paralel bağlanmak zorundadır.

Çameli Enda Koruma Röleleri

Koruma röleleri, sistemde bir arıza tespit edildiğinde kontrol devresi gücünü keserek devreleri, ekipmanı ve operatörleri bir dizi istenmeyen elektrik şartlarından korumak için kullanılan cihazlardır. Bir elektrik devresini açıp kapamaya yarayan elektriksel anahtarlardır. Aynı anda farklı frekans ve dalgalardan etkilenmeden anahtarlama yaparlar. Yüksek sıcaklık, nem ve sıvısal alanlarda kullanılması önemlidir.

Çameli Enda Çeviriciler

Çeviriciler kimyasal ya da fiziksel bir aktiviteyi, elektrik sinyaline çevirmek için tasarlanmış ekipmanlardır. Kullanım alanlarına göre çeşitli şekilde tasarlanmış pek çok sinyal çevirici donanım vardır. Yapılan işlerden nitelikli sonuçlar almak için mutlaka kaliteli çeviriciler kullanılmalıdır. Kaliteli cihazlar, güvenilir ve nitelikli işler ortaya çıkarma açısından fayda sağladığı gibi işlerin hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilmesine de katkı da bulunmaktadır.

Çameli Enda Vibrasyon Kontrol

Vibrasyon kontrol cihazları, makine ve tesislerde ürün geliştirmede titreşim ölçümü için kullanılmaktadırlar. Vibrasyon kontrol cihazlarıyla ölçüm; vibrasyon artışı, vibrasyon hızı ve vibrasyon türü kriterleri hesaba katılarak yapılmaktadır. Vibrasyon cihazları herhangi biri ile sanayinin herhangi bir sektöründe bağımsız olarak doğru ölçüm yapılabilir.

Çameli Enda Güç Regülatörleri

Regülatörler enerjinin farklı nedenlerden dolayı düşmesi veya yükselmesi için üretilmekte olan cihazlardır. Güç regülatörleri gerilim dengelemesi yaparak verimi arttırmayı sağlar .Bu cihazlar elektrik enerjisini içerisinde bulunan donanımsal parçalar ile enerjiyi düşürür veya yükseltir. Enerjiyi düşürme veya yükseltme işlemleri içerisinde bulunan elektronik devre ile yapılmaktadır. Regülatör; basınç, frekans, hız, güç, gerilim ve akım gibi fiziksel büyüklükleri belli ölçüde sabit tutmaktadır.

Çameli Enda Solid State Röleler

Solid state röle, tamamen elektronik parçalardan oluşmuş bir anahtarlama düzenidir. Giriş ve çıkışı arasındaki anahtarlama işlemi yarı iletkenlerin elektriksel ve optik özelliklerini kullanarak gerçekleştirir. Bu röleler kısaca SSR olarak adlandırılır. Standart mekanik rölelerde olduğu gibi, SSR ile de çok düşük akımlarla yüksek akımlar anahtarlanabilmektedir. Kontrol bağlantılarına harici bir AC veya DC gerilim uygulandığında enerjiyi ileten veya kesen bir nitelik sunar.

Çameli Enda Soğutucular

Sistemlerdeki soğutucu kullanımının amacı, ısı transferi hızını arttırarak sıcaklığın artmasını önlemek, bu sayede sistemin optimum şekilde çalışmasını sağlamaktır. Endüstriyel soğutma sistemlerinde ürün ya da ekipmanların aşırı ısınmasına sebep olmamasını sağlamak adına oldukça önemlidir.

Çameli Enda Sıcaklık Probları

Sıcaklık probu bir sıcaklık sensörüdür. Endüstri genelinde farklı uygulamalarda kullanılırlar. Bazı sıcaklık probları, yüzeyin üzerine yerleştirerek sıcaklığı ölçebilir. Ancak diğerlerinin sıcaklığı ölçmek için sıvıya sokulması veya sıvıya daldırılması gerekecektir. Genel olarak bir sıcaklık probu voltajdaki değişikliği ölçer ve bunu kullanıcı tarafından izlenebilecek bir formata dönüştürür. Sıcaklık probu, standart bir konfigürasyon olabilir veya müşteri gereksinimlerine göre özelleştirilebilir.

Ampermetre ve Voltmetreler

ENDA EPV942 Voltmetre

Ampermetre ve Voltmetreler

ENDA EPV742 Voltmetre

Ampermetre ve Voltmetreler

ENDA EPV542 Voltmetre

Ampermetre ve Voltmetreler

ENDA EPV242 Voltmetre

Ampermetre ve Voltmetreler

ENDA EPA942 Ampermetre

Ampermetre ve Voltmetreler

ENDA EPA742 Ampermetre

Ampermetre ve Voltmetreler

ENDA EPA542 Ampermetre

Ampermetre ve Voltmetreler

ENDA EPA242 Ampermetre

Dijital Potansiyometreler

ENDA EDP7041

Dijital Potansiyometreler

ENDA EDP2041

 

info@hanendustri.com

+90 549 745 45 94

Hemen Arayın