Endüstriyel Yakma Sistemleri

 

Bir yakma sistemi, her durumda istenilen kapasitede ısıyı üretebilmek için, gerekli miktarda yakıtı yeterli hava ile karıştırarak sürekli yüksek verimde yakabilmeli ve baca gazı emisyon değerlerini standartlarda belirlenen seviyelerin altında tutabilmelidir. Brülörlerin seçiminde yakıt cinsi, kazan kapasitesi, kazan verimi, yanma odası boyutları, kazan karşı basıncı, alev boyu ve çapı, rakım gibi kriterler dikkate alınmalıdır.

Kazanlar, yakıtta bulunan kimyasal enerjiyi ısı enerjisine dönüştürerek taşıyıcı akışkana ileten ve belirli bir basınç altında çalışan kapalı kaplardır [1]. Enerji kaynağı olan yakıtların ideal yanmalarını sağlayarak en az kayıpla yakıtı enerjiye dönüştürebilmek hayati bir önem arz etmektedir. Teorik olarak kayıpsız enerji kazancı mümkün görünse de pratik uygulamada pek mümkün değildir çünkü mutlaka bazı kayıplar meydana gelecektir. Fabrikaların enerjiyi en düşük maliyetle elde etmeleri ve fabrika giderlerini minimuma indirmek için bu kayıpları hesaplayarak en az seviyeye indirmeleri gerekmektedir.