Gösterilen sonuç sayısı: 4


Koruma Röleleri

Koruma röleleri, sistemde bir arıza tespit edildiğinde kontrol devresi gücünü keserek devreleri, ekipmanı ve operatörleri bir dizi istenmeyen elektrik şartlarından korumak için kullanılan cihazlardır. Bir elektrik devresini açıp kapamaya yarayan elektriksel anahtarlardır. Aynı anda farklı frekans ve dalgalardan etkilenmeden anahtarlama yaparlar. Yüksek sıcaklık, nem ve sıvısal alanlarda kullanılması önemlidir.

Aşırı ve Düşük Akım Koruması

Sistemlerin akımını ölçmek ve ölçülen akım değerlerinin, ayarlanan seviyenin altında veya üstünde olduğu durumlarda sistemleri kapatması için tasarlanmış cihazlardır. Akım koruma rölelerinin düşük akım ve aşırı akım koruma röleleri ve ikisini birlikte gerçekleştirebilen çeşitleri bulunmaktadır.

Aşırı ve Düşük Gerilim Koruması

Cihazların sağlıklı çalışması için düşük ve yüksek gerilimden korunmaları gerekmektedir. Bu konudaki standardı sağlayan sisteme de gerilim koruma rölesi denmektedir. Fazlardan birinin nominal gerilim değerinin %40 daha fazla veya daha az olduğunda röle devreye girer.

Faz yokluğu koruması: Fazlardan herhangi birinin olmaması durumunda sistem aşırı ısınması sonucu yanmasını engellemek için çıkış rölesi belirli bir gecikme süresi sonunda bırakır. Fazların normale dönmesi ile çıkış rölesi gecikmesiz olarak çeker.

Faz sırası koruması: L, Ll, L2 fazlarının sırasının doğru olmadığı halde devreye girer ve sistemin zarar görmesini engeller.

Ayarlanabilir gerilim koruması: Gerilimin belli sınırların dışında ayarlanan gecikme süresi kadar kalırsa çıkış rölesi devreye girer. Ayarlanan süreden daha az bir zamanda gerilim normale dönerse röle durumunu korur. Sistemin küçük gerilim değişmelerinden etkilenmemesi için belli bir değerde histerisiz eğrisi vardır.

Motor koruma rölesi: Elektrik tesislerinde 3 fazla çalışan motorlarda R-S-T fazlarından bir tanesinin gerilimi kesildiği zaman ya da gerilimin düşmesi sonucunda motor çalışmaya devam eder. Motor eğer bu biçimde çalışmaya devam ederse çok tehlikeli ve istenmeyen bir durumdur. 3 fazla çalışma için yapılan motorlar, 2 faza kalırsa elektrik şebekesinden yüksek akım çeker. Yüksek akım ise sargıları ısıtır. 2 faz enerji uygulanan motorda dönme olmaz ve sargılar çok fazla ısınarak zarar görebilir. Isınan sargılarının izolesi (vernik) eriyerek kısa devreye sebep olur. Kısa devre ise motorun bozulmasına yol açar Motorun iki faza kalması durumunda veya faz geriliminin aşırı artmasında veya azalmasında kısa bir zamanda devreyi açar ve motoru korur.

Han Endüstri, ENDA koruma röleleri satışını yapmaktadır. Bu cihazları genel özellikleri şöyle sıralayabiliriz:

EPCR02 Aşırı-Düşük Akım Koruma Rölesi (Tek Faz Akım Set Değeri Ayarlanabilen)

EPPC02 Aşırı-Düşük Gerilim Koruma Rölesi (Tek ve 3 Faz Gerilim Kontrolü, Faz Sırası Değişiminde İkinci Rölesi Aktif)

EPVR02 Aşırı-Düşük Gerilim Koruma Rölesi (Tek ve 3 Faz Gerilim Kontrolü, Gerilim Set Değeri Ayarlanabilen)

EPMR02 Motor Koruma Rölesi (Faz Sırası Ve Faz Yokluğu Korumalı)

Hemen Arayın