Gösterilen sonuç sayısı: 4


Nem & Sıcaklık Transmitter ve Kontrol Cihazları

Nem ve sıcaklık kontrol cihazları, sıcaklığın ve nemin herhangi bir durumda çok yükselmesi ya da azalması durumlarından istenen nem ve sıcaklıkta tutulmasını sağlayan kontrol mekanizması olarak kullanılmaktadır.

Transmitter, sensörlerin algıladığı akış, sıcaklık, seviye, nem, ph gibi çevresel değişkenleri ölçerek kontrol cihazlarının anlayabileceği düşük akımlı elektriksel sinyallere dönüştüren ara ekipmandır. Nem ve sıcaklık transmitteri hata payını en aza indirgemeyi sağlar.

Nem transmitteri, bağıl nemi ölçebilen bir cihazdır. Kural Ortam havasını ölçmek için bir sensör kullanılır. Ölçüm yapıldıktan sonra, nem değerlerini dönüştürme işlemi yapılır. Bu şekilde, transmitterin kendisi nem değerlerinin özel bir ortamda kontrol altında tutulmasına yardımcı olabilir.

Sıcaklık Transmitteri, prob’tan aldığı sıcaklığın fonksiyonu olan elektrik bilgisini anlamlı olan otomasyon standart sinyallerine dönüştürür. Sensör olarak direnç değişkeni veya termokupl gibi gerilim değişkeni kullanılır.

Han Endüstri, ENDA nem & sıcaklık transmitter ve kontrol cihazları satışını yapmaktadır. Bu cihazları genel özellikleri şöyle sıralayabiliriz:

EHTC Sıcaklık ve Nem Sensörlü Kontrol Cihazı (Üç Farklı Montaj Tipli, PID Kontrollü)

EHTC7425A-AS Nem, Sıcaklık ve Fan Röle Çıkışlı Kontrol Cihazı (72x72 mm Ebatlı, PID kontrollü)

EHTC7425A-DS Nem, Sıcaklık ve Fan Röle Çıkışlı Kontrol Cihazı (*EHTD-CB-100 Sensör ile Kullanılmalıdır, 72x72 mm Ebatlı, PID Kontrollü)

ESHT102 Nem ve Sıcaklık Transmitteri (Üç Farklı Montaj Tipli, Seçilebilir 0-20 mA veya 0-10 V Çıkışlı)

Hemen Arayın