Proses Otomasyonu

Makine otomasyonundan farkı fabrikaların veya tesislerin kontrolünü bireysel hatalardan arındırarak optimize etmektir. İşletme verimliliği, operatör verimliliği ve makine verimliliğinin analizini yapmaya olanak sağlar. Proses otomasyonu birbiriyle doğrudan ilişkisi olmayan fakat ilişki kurulduğunda anlamlı bütünler oluşturan yapıları gerekli yazılımlar ile organize eder. Üretim maliyetini düşürmeye ve kaliteyi arttırmaya yönelik faaliyetleri programlanabilir hale getirir. Aynı zamanda iş güvenliği takibini ve süreç analizini de gerçekleştirir.