Gösterilen sonuç sayısı: 11


Sıcaklık Probları

Sıcaklık probu bir sıcaklık sensörüdür. Endüstri genelinde farklı uygulamalarda kullanılırlar. Bazı sıcaklık probları, yüzeyin üzerine yerleştirerek sıcaklığı ölçebilir. Ancak diğerlerinin sıcaklığı ölçmek için sıvıya sokulması veya sıvıya daldırılması gerekecektir. Genel olarak bir sıcaklık probu voltajdaki değişikliği ölçer ve bunu kullanıcı tarafından izlenebilecek bir formata dönüştürür. Sıcaklık probu, standart bir konfigürasyon olabilir veya müşteri gereksinimlerine göre özelleştirilebilir.

NTC (Negatif Isı Katsayılı Termistör)

NTC bulunduğu ortamda ya da teması olduğu yüzeyde sıcaklığı artarken elektrik direncinin azaldığı devre elemanına verilen isimdir. Oldukça önemli devrelerden biridir. NTC aynı zamanda PTC tersi olarak bilinir. NTC devreleri -300 C ile +50C arasındaki sıcaklıklarda kararlı bir şekilde çalışabilmektedirler. 0.1C'a kadar duyarlılıkları vardır. En fazla elektronik termometreler, araba radyatörleri ile amplifikatörlerin çıkış güç katmanlarında ısı denetimi olan havyalarda kullanılmaktadırlar. NTC devrelerin kullanım alanları PTC devrelere göre çok daha fazladır.  Han Endüstri, ENDA markasının ürettiği;

| NTC-APT-1,5T

| NTC-APP-xxP

| NTC-APS-xxS

| NTC-LPS-xxS

NTC sıcaklık problarının satışını yapmaktadır.

RTD (Rezistans Termometreler)

Termokupl ile karşılaştırıldığında, RTD (Direnç Sıcaklık Dedektörü) genellikle ölçüm aralığında daha doğrusal ve sapmasızdır. Ancak platin içerikleri ve daha karmaşık yapıları nedeniyle termokupllardan daha pahalıdırlar. RTD’ler bazen “dirençli termometreler” olarak da adlandırılır. RTD’ler, bilimsel ve laboratuvar uygulamalarında, endüstriyel uygulamalarda ve farmasötik üretim uygulamalarında yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Bu uygulamalar arasındaki ortak payda, doğruluk ve sapmasız performansın maliyetten daha önemli olması ve sensör tipi seçiminde RTD’yi termokuplun önüne koymasıdır.

PT100 Sıcaklık Probu

 PT100, birçok uygulama alanında kullanılan yüksek hassasiyetli RTD tipi bir sıcaklık sensörüdür. Bu termodirençte yer alan PT harfleri, sensörün platin malzemesinden yapıldığını ifade eder. 100 ifadesi ise direnç değerinin 0°C’de 100 ohm olduğunu göstermektedir. Sensörün direnç değeri bulunduğu ortamın sıcaklığına bağlı olarak değişir. PT100 sensörler ile doğrusal değişen direnç değeri takip edilerek ortam sıcaklığı tespit edilir.

RTD sensörleri arasında en popüler model olan PT100 hem endüstriyel hem de laboratuvar uygulamaları alanlarında kullanılır. Bu sensör birçok durumda doğru ölçüm, tekrar edilebilirlik ve istikrar gibi konuların önemli olduğu alanlarda kullanılır. Genellikle bu termodirenç farklı proses uygulamalarında kullanılır. Tanklarda, makine gövdelerinde ve borularda da bu sensörleri kullanmak mümkündür. Gaz ve sıvı ortamlarda yapılan ölçümlerde kullanılabileceği gibi yüzey ölçümlerinde de tercih edilebilir. Han Endüstri, ENDA markasının ürettiği;

| EP0630

| EP0812

| EP02-1K08

| EP02-2K08

RTD PT100 sıcaklık problarının satışını yapmaktadır.

TC (Termokupl)

Termokupl (ısıl çift) iki farklı metal alaşımının uçlarının kaynak yapılması ile üretilmiş olan sıcaklık problarıdır. Bu cihazlarda önemli olan nokta kaynatılan kısmın sıcak nokta ismi ile anılması ve açık olan kısmın ise soğuk nokta ismi ile anılmasıdır. Termokupl enerjisi ise sıcak nokta ile soğuk nokta arasında bulunan sıcaklık farkından meydana gelmektedir. Minivoltlar düzeyinde küçük bir gerilim olan bu enerji, termokuplların birçok alanda sıcaklığın ölçümünde kullanılmasını sağlar. Termokupllar, çeşitli sistem ve otomasyonlarda, sıcaklığın gereğinden veya sistemin çalışması için uygun olan miktardan daha yüksek veya daha düşük olduğu durumların önüne geçmek amacıyla kullanılmaktadır.

Han Endüstri, ENDA markasının ürettiği;

| ETB30F06

| ETB12F08

| ETD01

Termokupl sıcaklık problarının satışını yapmaktadır.

Hemen Arayın