Topçular Otomasyon Firması

Topçular Otomasyon Firması +90 533 597 58 70 / +90 216 394 32 99

Dünden bugüne sürekli gelişen ve büyüyen toplumlar için birçok araştırma yapılmıştır. Geliştirilen endüstriyel otomasyon sistemleri, özellikle sanayi devriminden sonraki ikinci büyük adımdır. Herhangi bir iş sektöründe insan gücünün yerini alabilen endüstriyel otomasyon sistemleri; robotlar, bilgisayarlar ve bilgi teknolojileri gibi önemli kontrol sistemleri sanayide kullanılmaktadır. Bu sayede bütün üretim süreçlerinde kalite, esneklik, hız ve tasarruf ön plana çıkmaktadır. Seri üretim amacıyla oluşturulan bu sistemlerin kaliteli, hızlı ve tasarruf sağlayan üretim proseslerinin doğru şekilde yapılandırılması için tecrübeli bir otomasyon firmasıyla çalışmakta fayda vardır. Bu alanda hizmet veren firmamız Topçular otomasyon firması arayanların aradığını bulacağı çözümler üreten uzman bir otomasyon firmasıdır.

Han Endüstri olarak, endüstriyel otomasyon çözümleri; endüstride otomatik üretim yapan bu sistemlerin programlanması, imalatı, üretimin denetlenmesi için yapılması gereken donanım ve yazılımsal işlemleri gerçekleştirmekteyiz. Özel çizim programları ile istediğiniz otomasyonu tasarlayıp, PLC programlama ile yönetilen endüstriyel otomasyon sistemini kurmaktayız. Endüstriyel alanda ortaya çıkan her sorunun çözümünü gerçekleştirebilen dünya standartlarında yetenekli mühendis kadromuzla bu hizmeti vermekteyiz. Makina otomasyonu, proses otomasyonu, fabrika otomasyonu, IOT çözümler, endüstri 4.0 uygulamaları, sıcaklık kontrolü, hareket kontrolü, solar pompa çözümleri, su pompa çözümleri, gaz algılama analiz, alüminyum geri dönüşüm ve endüstriyel yakma sistemleri gibi otomasyon sistemleri ile ilgili yazılımsal-donanımsal her komponent firmamızın uzmanlık alanına girmektedir.

Topçular Makine Otomasyonu Çözümleri

Makine otomasyonu; üretimi verimli, hızlı ve ekonomik kılmak için gerekli şartları oluşturma işlemidir. Makineler maksimum hız, minimum hata prensibine uygun şekilde çalışırlarsa verimli hale gelirler. Bu ise programlanabilir PLC, Servo vb. ekipmanların doğru seçimine ve kullanılmasına bağlıdır.

Makine üzerindeki algılayıcıların veya operatör tarafından verilen komutların tahrik sistemlerine (motor, piston vb.) güvenli ve doğru şekilde komuta etmesi yazılım alanında bilgi ve tecrübeye olan ihtiyacı doğurmaktadır. Bu yüzden otomasyon işine bütüncül olarak bakmak sorunların çözümüne daha hızlı çözüm bulmayı sağlayacaktır.

Topçular Proses Otomasyonu Çözümleri

Proses otomasyonu, makine otomasyonundan farkı fabrikaların veya tesislerin kontrolünü bireysel hatalardan arındırarak optimize etmektir. İşletme verimliliği, operatör verimliliği ve makine verimliliğinin analizini yapmaya olanak sağlar. Proses otomasyonu birbiriyle doğrudan ilişkisi olmayan fakat ilişki kurulduğunda anlamlı bütünler oluşturan yapıları gerekli yazılımlar ile organize eder. Üretim maliyetini düşürmeye ve kaliteyi arttırmaya yönelik faaliyetleri programlanabilir hale getirir. Aynı zamanda iş güvenliği takibini ve süreç analizini de gerçekleştirir.

Topçular Fabrika Otomasyonu Çözümleri

Fabrika otomasyonu, üretilecek malzemelerin oluşturulacak barkod sistemiyle veya müşteri kodlarıyla fabrikadaki uygun üretim bandına transferi, süreç boyunca gerekli set değerlerinin tanımlanması, aktüel değerlerin kayıt altına alınması ve raporlanması şeklinde yürütülen üretim planlama ve organizasyon biçimidir. Bilgisayar altyapısı kullanılarak SQL, Access veya Windows tabanlı diğer veri tabanları yardımıyla istenilen ve gerçekleşen değerlerin mukayese edilmesine olanak sağlar. Bu şekilde istenmedik sonuçların sebeplerini bulmaya ve çözümler üretmeye yardımcı olur.

Topçular IOT Çözümler

Nesnelerin İnterneti, bilgi üretebilen ve internet üzerinden bunu paylaşabilen tüm bilgi işlem cihazlarını, mekanik ve dijital makineleri, nesneleri, hayvanları ve hatta insanları birbirine bağlayan teknolojiye verilen isimdir. IoT kısaltmasıyla bilinen bu teknoloji, her bir “nesneye” benzersiz bir kimlik (UID) atayarak herhangi bir insan müdahalesine gerek olmaksızın birbirleriyle ve merkezi kontrol mekanizmalarıyla veri paylaşımı yapmalarını mümkün kılar.

Günümüzde neredeyse tüm sektörlerden farklı ölçeklerdeki şirketler daha verimli çalışmak, iş süreçlerini iyileştirmek, daha etkili kararlar almak ve işlerinin değerini artırmak için çeşitli nesnelerin interneti uygulamalarını kullanmaktadır.

Topçular Solar Pompa Çözümleri

Şebeke hatlarından uzak yerlerde kalan tarımsal arazilerin, köy içme sularının, her türdeki, güçteki motorların, derin kuyu pompalarının ve yüzey pompalarının elektrik ihtiyacının karşılanması için en uygun çözüm güneş enerji sistemlerdir. Su temini işlemi genellikle yer altı su kaynaklarına sondaj yöntemiyle ulaşılarak yapılır. Açılan kuyuya sarkıtılan sulama pompaları vasıtasıyla su yeraltından veya kuyudan çekilerek sulama kanallarına ulaştırılır. Tarımsal sulamada güneş enerjisi sistemi mevcut olan AC Monofaze veya Trifaze pompanın off grid sistem ile beslenmesi ya da akü ve inverter kullanımı gerektirmeyen DC solar pompa sistemi kurulması şeklinde iki farklı tasarımla kullanılabilir.

Topçular Su Pompa Çözümleri

Suyun terfi edilmesi ve uzak mesafelere taşınması için gerekli altyapıyı kurmak oldukça maliyetli ve zahmetlidir. Fakat buna rağmen pompa olmaksızın suyun taşınması olası değildir. Kendi cazibesiyle veya açılan kanallar yoluyla su taşıma işlemi nüfusun yoğun olduğu metropollerde oldukça zordur. Fakat uygun güçte motor ve uygun debide pompa seçimi bu işi kolay kılmaktadır. Burada iş pompanın kontrol edilmesi ve gerekli çıkış su basıncı için optimum ayarların yapılmasına kalmaktadır.

Topçular Endüstri 4.0 Uygulamaları

Endüstri 4.0 bir sistemin genel nitelendirilmesidir ve üçayaklı bir organizasyonu ifade eder. Organizasyonun ayakları ise; nesnelerin interneti, hizmetlerin interneti ve siber-fiziksel sistemlerdir.  Sistemlerin birbiriyle iletişim halinde olması esasına dayanan Endüstri 4.0 da’ makineler birbiri ile iletişime geçebilecek, verilerin analizini yapacak ve gerektiğinde insana haber verecektir. Makineler birbirleri ile iletişimi kablosuz olarak sensörler vasıtasıyla sağlayacaktır. Tüm bunlar olurken sistem daha az maliyetle çalışacak, daha çabuk üretim yapacak ve çok az fire veren bir işleyişe sahip olacaktır.  Sistemler eski sitemlere göre daha küçük olacak ancak daha fazla güvenlikli üretim yapacaklardır. Endüstri 4.0’ın merkezinde robotlar vardır. Makineleri yöneten, verileri değerlendiren ve diğer üretim kararlarını alanlar robotlardır.

Topçular Otomasyon Sıcaklık Kontrolü

Özellikle kritik sıcaklık gerektiren +/- 0,5 °C gibi kabul edilebilir ısı aralığına sahip bir kontrol ancak PID veya PI gibi yöntemlerle mümkün olabilmektedir. İyi bir ısı kontrolü bu hesaplamaları doğru yapabilen işlemcilere sahip olmalıdır. Özellikle otomatik tanımlama yöntemiyle ısıtılacak ekipmanın bulunduğu ortam ile adaptasyonu ve dışarıdan sisteme giren olumsuz değişkenlerin hesaba katılması gerekmektedir. Isı ölçen probun ve komut edilen ısıtıcının seçimi de kontrolör üzerinde değişken bir etki oluşturacağından bütünsel bir seçim yapmak ve uygulamak kaçınılmazdır.

Topçular Otomasyon Hareket Kontrolü

Orijinal ismi Motion Control olarak bilinen ve hareketin genliğini, hızını ve mesafesini yüksek hassasiyetle sağlayan bir kontrol sistemidir. Servo motorların yüksek hızlı haberleşme protokolleri ile komuta edildiği, yönü, hızı ve boyu istenilen zamanda istenilen şekilde belirlenebilen bir hareket dinamizmi sağlar. Bu yöntem parçaların taşınması, ürünlerin bir yerden başka bir yere hassas bir şekilde sürülmesi vb. işlerin gerçekleşmesinde kullanılır.

Topçular Gaz Algılama Analiz

Bina ve endüstriyel yapıların, yangına ve patlamalara karşı korunmasında önemli yeri olan sistemlerden biri de gaz algılama sistemleridir. Gaz algılama sistemleri, sahadaki gaz sensörlerinin gaz kaçaklarını ve ortamdaki seviyelerini en erken seviyede algılayıp ihbar vermesi vasıtası ile patlamalara veya insan sağlığına gelebilecek zararlara karşı çabuk müdahale imkanı sağlar, mal ve can güvenliğini arttırır. Yanıcı ve patlayıcı gazlar ve buharları: (LPG,CH4), Oksijen(O2), Karbon monoksit(CO), Klor(CI), Hidrojensülfit(H2S), Freon çeşitleri, Amonyak (NH3), NO2, SO2, NO, HCN, HCI, H2, Nafta, CO2

Topçular Alüminyum Geri Dönüşüm

Alüminyum geri dönüşüm hakkına şunları söyleyebiliriz:

 • Alüminyumun doğal ortamda çözünmesi veya organik olarak parçalanması uzun zaman alır.
 • Alüminyum geri dönüşümü kolaydır ve cevherden üretilen alüminyuma göre çok daha az kaynak kullanılarak geri dönüştürülebilir.
 • Alüminyum sonsuz defalar geri dönüştürülebilir. Bir tür hızlı tüketim ürünü olan alüminyum içecek kutularının geri dönüşümü sadece 2 ay gibi kısa bir sürede tamamlanabilir.
 • Alüminyumun geri dönüşümü ekonomik açıdan değer katan bir işlem olup bu alanda faaliyet gösteren işletmeler kazanç elde edebilirler.

Topçular Endüstriyel Yakma Sistemleri

Bir yakma sistemi, her durumda istenilen kapasitede ısıyı üretebilmek için, gerekli miktarda yakıtı yeterli hava ile karıştırarak sürekli yüksek verimde yakabilmeli ve baca gazı emisyon değerlerini standartlarda belirlenen seviyelerin altında tutabilmelidir. Brülörlerin seçiminde yakıt cinsi, kazan kapasitesi, kazan verimi, yanma odası boyutları, kazan karşı basıncı, alev boyu ve çapı, rakım gibi kriterler dikkate alınmalıdır.

Kazanlar, yakıtta bulunan kimyasal enerjiyi ısı enerjisine dönüştürerek taşıyıcı akışkana ileten ve belirli bir basınç altında çalışan kapalı kaplardır [1]. Enerji kaynağı olan yakıtların ideal yanmalarını sağlayarak en az kayıpla yakıtı enerjiye dönüştürebilmek hayati bir önem arz etmektedir. Teorik olarak kayıpsız enerji kazancı mümkün görünse de pratik uygulamada pek mümkün değildir çünkü mutlaka bazı kayıplar meydana gelecektir. Fabrikaların enerjiyi en düşük maliyetle elde etmeleri ve fabrika giderlerini minimuma indirmek için bu kayıpları hesaplayarak en az seviyeye indirmeleri gerekmektedir.

Topçular ENDA Bayisi

Han Endüstri, endüstriyel otomasyon çözümlerinin yanı sıra Topçular ENDA bayisi olarak hizmet vermektedir. ENDA, endüstriyel ölçü kontrol alanında dünya standartlarında mikrokontrolör temelli cihazlar üretmektedir. Endüstri otomasyonlarında kullanacağınız ENDA ölçü kontrol cihazları olarak şu ürünleri firmamızdan temin edebilirisiniz:

 • ENDA Proses Ölçüm, İzleme ve Kontrol Cihazları
 • ENDA Sıcaklık Kontrol Cihazları
 • ENDA Soğutma, Klima ve Defrost Kontrol Cihazları
 • ENDA Nem & Sıcaklık Transmitter ve Kontrol Cihazları
 • ENDA Dijital Potansiyometreler
 • ENDA Sayıcılar ve Takometreler
 • ENDA Zaman Röleleri
 • ENDA Ampermetre ve Voltmetreler
 • ENDA Koruma Röleleri
 • ENDA Çeviriciler
 • ENDA Vibrasyon Kontrol
 • ENDA Güç Regülatörleri
 • ENDA Solid State Röle
 • ENDA Soğutucular
 • ENDA Sıcaklık Probları
 • Enda termostat
 • Enda gösterge

Topçular GMTCNT Bayisi

Han Endüstri, endüstriyel otomasyon çözümlerinin yanı sıra Topçular GMT Otomasyon bayisi olarak hizmet vermektedir. GMTCNT; PLC, ekranlı mini PLC ve endüstriyel haberleşme ürünleriyle birlikte toplam çözüm sunmak amacıyla Operatör Panel, Hız Kontrol Cihazı, Servo Sistemler, Step Motorlar ve güç kaynaklarını üreten tescilli bir Türk markasıdır. Endüstri otomasyonlarında kullanacağınız GMTCNT PLC ve GMTCNT otomasyon makine parçaları olarak şu ürünleri firmamızdan temin edebilirisiniz:

 • GMT PLC
 • GMT Ekranlı Mini PLC
 • GMT HMI Ürünleri
 • GMT AC Drive
 • GMT Solar Pompa Sürücü
 • GMT Servo Motor / Sürücü
 • GMT Step Motor / Sürücü
 • GMT DC Güç Kaynakları
 • GMT Endüstriyel Haberleşme
 • GMT PLC
 • GMT Ekran
 • GMT sürücü

 

 

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hemen Arayın